CALCULUS profesjonaliści
w każdej frakcji

O CALCULUS

calculum_sign

Przedsiębiorstwo CALCULUS Sp. z o.o. jest na rynku od 2010 roku. Od początku posiadaliśmy oddział w Niemczech, gdzie zlokalizowana jest nasza kopalnia kruszyw naturalnych Pomellen-Nord. 1 maja 2012 roku powołano do życia spółkę CALCULUS  GmbH, która przejęła nadzór eksploatacyjny w kopalni Pomellen-Nord. Specjalizujemy się w produkcji i sprzedaży kruszyw naturalnych oraz grysów. Nasze produkty znajdują zastosowanie przy produkcji betonów, prefabrykatów betonowych, a także w budownictwie drogowym, kolejowym, mostowym i przemysłowym. Obszar działalności CALCULUS obejmuje północno-zachodnią część Polski oraz landy Meklemburgi i Brandenburgi w Niemczech. Od wielu lat obsługujemy kluczowe inwestycje w Szczecinie i na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Od zawsze najważniejsza jest dla nas jakość produktów oraz zadowolenie kontrahentów. Aby sprostać oczekiwaniom odbiorców, a także podążać za aktualnymi trendami na rynku kruszyw stale unowocześniamy park maszyn stacjonarnych, jak również powiększamy flotę samochodów ciężarowych. W 2020 roku uruchomiliśmy nowoczesną linię do produkcji kruszyw płukanych. Dzięki połączeniu technologii hydrocyklonów oraz sit odwadniających nasze kruszywa charakteryzują się wysoką jakością, ze względu na uzyskane uziarnienie oraz czystość. W ten sposób w ofercie znajdują się kruszywa – piaski i żwiry oraz mieszanki kruszone niemalże wszystkich frakcji, których uziarnienie w znaczący sposób ogranicza zużycie wody i cementu podczas produkcji mieszanek betonowych i elementów prefabrykowanych. Poza czysto ekonomicznymi atutami ma to znaczący wpływ na aspekty środowiskowe, które były i są dla nas niezwykle istotne.

Zdajemy sobie sprawę, że warunki na budowach potrafią zmieniać się błyskawicznie. Dzięki ciągłemu monitorowaniu dostaw, możemy na bieżąco dokonywać odpowiednich korekt. Poza kruszywami, które sami produkujemy, dostarczamy też kruszywa skalne drogą kolejową i morską. Ten element naszej działalności stanowi swoiste dopełnienie naszej oferty i pozwala na kompleksową obsługę naszych kontrahentów. 

Podsumowując, dzięki doświadczeniu w branży kruszyw oraz długoletniej obecności na rynku gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów i profesjonalną logistykę dostaw.

Należymy do Polskiego Związku Producentów Kruszyw.

Oferta

calculum_sign

Piaski:
Piasek zasypowy
Piasek sucho-siany 0/4 mm
Piasek płukany 0/2 mm
Piasek płukany 0/3 mm

Żwiry:
Żwir płukany 1/3 mm
Żwir płukany 2/8 mm
Żwir płukany 8/16 mm
Żwir płukany 16/32 mm

Pospółka U>3
Pospółka U>5
(Na życzenie kontrahenta jesteśmy w stanie przygotować mieszanki o dowolnym składzie ziarnowym oraz wskaźniku różnoziarnistości U)

Kruszywo łamane 0/31,5 mm
Kruszywo łamane 0/63 mm
Kruszywo łamane 31,5/63 mm

Nasze materiały są zgodne z normami:

PN-EN 12620 – Kruszywa do produkcji betonu
PN-EN 13242 – Kruszywa uzyskiwane w wyniku procesu naturalnego stosowane do niezwiązanych i związanych hydrauliczne materiałów w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Odpady w Polsce

calculum_sign

CALCULUS Sp. z o.o. prowadzi również eksploatację złoża „Pełczyce 1”, które zlokalizowane jest na terenie gminy Pełczyce, w powiecie choszczeńskim.

Zgodnie z projektem rekultywacji zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych zaplanowano w kierunku rolnym – użytek zielony, z możliwością wypełnienia zrobów w ramach procedury R5.

Odzysk odpadów będzie polegał na wypełnieniu odpadami wyeksploatowanych części wyrobiska złoża kruszyw naturalnych w ramach rekultywacji.

Wypełnianie wyrobiska odpadami będzie się odbywać metodą warstwową.

Odpady będą rozplanowywane na wyznaczonych, gotowych do przeprowadzenia rekultywacji częściach wyrobiska, a następnie niwelowane, w tym utwardzane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu.

W ramach rekultywacji terenu wyrobiska zostaną również przeprowadzone prace polegające na ukształtowaniu rzeźby terenu, niwelacja terenu oraz odtworzenie gleby.

Odpady przewidziane do przetwarzania w ramach rekultywacji w/w terenów poeksploatacyjnych :

  1. 01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
  2. 01 04 09 Odpadowe piaski i iły
  3. ex 01 04 12 Stałe odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
  4. ex 17 01 01 Beton
  5. ex 17 01 02 Cegły
  6. ex 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg w postaci betonu, gruzu betonowego lub ceglanego, odpady ceramiczne oraz gleba i ziemia, w tym kamienie
  7. 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
  8. 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

Odpady w Niemczech

calculum_sign

Zajmujemy się organizacją utylizacji i przetwarzaniem  odpadów mineralnych na terenie Niemiec. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia, aby działać jako makler odpadów.

Nasz numer maklerski to: M71M00019. W razie potrzeby możemy także pobrać próbki w ramach normy PN LAGA 98 i dostarczyć je do laboratorium, w celu zlecenia badań składu chemicznego pobranego materiału i wykonania raportu określającego klasyfikacje odpadu według normy LAGA, Baurestmassenerlaß lub BBodSchV.

Specjalizujemy się w szczególności odpadami grupy AVV 170504, AVV 170107 i AVV 170101 na terenie Berlina, Brandenburgi oraz Meklemnburgi.

Kontakt

calculum_sign

CALCULUS Spółka z o.o.
Obotrycka 14 d
71-684 Szczecin
NIP 8513125633, KRS 0000368207
tel. 91 483 21 11, e-mail: biuro@calculus-kruszywa.com
ING Bank Śląski PLN 90 1050 1520 1000 0023 5854 0918
ING Bank Śląski EUR PL 78 1050 1559 1000 0023 5999 5947
SWIFT INGBPLPW

CALCULUS GmbH
Mühlenstraße 4
17217 Penzlin
DE281481862
tel. +49 3962 2570968, e-mail: info@calculus-gmbh.de
Bankverbindung: Sparkasse Neubrandenburg-Demmin
IBAN: DE85 1505 0200 0301 0236 46, BIC: NOLADE21NBS